Tantestület


Nagy Zsolt intézményvezető földrajz - német szakos tanár, művelődésszervező

Juhász Lászlóné intézményvezető-helyettes tanító, fejlesztőpedagógus

Erdélyi Judit tagintézmény-vezető angol szakos tanár, tanító, fejlesztőpedagógusBertalan Zoltán testnevelés - biológia szakos tanár

Bordás Ildikó matematika - fizika szakos tanár

Csontosné Ozsváth Éva történelem szakos tanár, népművelő

Dancs Éva matematika-számítástechnika szakos tanár

Darócziné Oláh Erika tanító, angol nyelv és irodalom szakos tanár

Gergely Éva magyar nyelv és irodalom - német szakos tanár

Hegedűs Andrea tanító

Herczeg Csaba biológia - földrajz szakos tanár

Hernádi Csabáné tanító -ének-zene

Herpácsiné Mester Marianna tanító, technika szakos tanár

Juhászné Oláh Valéria tanító

Kiss Éva tanító, ének szakos tanár

Molnár Mónika tanító - angol

Pásztor Rita fejlesztőpedagógus

Szabó Erika tanító

Tarnai Csaba matematika-technika szakos tanár; informatika szakos tanár

Tóthné Kovács Ilona rajz szakos tanár

Törökné Klenczner Tünde kémia, biológia, környezettan szakos tanár