Iskolába hívogató (leendő elsősöknek)Az iskola neve, elérhetősége: Csapókerti Általános Iskola 4033 Debrecen, Jánosi u. 86.
Tel, fax: (52) 412-571
e-mail: iskola.csapo@gmail.com
honlap: http://www.csapokerti-debrecen.sulinet.hu/

Intézményvezető: Nagy ZsoltIskolánk jellemzői:
1. Emelt óraszámú oktatás:
Alsó tagozatban: drámajáték tanítása, emelt óraszámban matematika és idegen nyelv oktatása
Felső tagozatban: emelt óraszámban matematika, idegen nyelv, magyar nyelv és irodalom oktatása

2. Idegen nyelv:
Angol nyelv oktatása 1. osztálytól
A multimédiás tanteremben nyelvi oktató program növeli az oktatás hatékonyságát.
Második idegen nyelvként a német nyelv választható.

3. Alkalmazott módszer:
Az olvasástanítás a hagyományos hangoztató, elemző, összetevő, szótagoló módszer alapján történik. A lassabban haladókat és a nehézségekkel küzdőket differenciált és fejlesztő foglalkozásokon segítjük. A tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatására tehetséggondozó foglalkozásaink, szakköreink nyújtanak lehetőséget.

4. Tanórán kívüli lehetőségek:
Ingyenes foglalkozások, szakkörök: furulya, kézműves, tömegsport, középiskolai felvételi előkészítő, felkészítő foglalkozások matematika versenyekre, játékkészítő, moderntánc, gitár, labdarúgás, drámajáték, énekkar, szalmafonó, természetjáró, délutáni játszóház
Térítéses foglalkozások: második idegen nyelv, néptánc, sakk

5. Egyéb, az iskolára jellemző specialitások:
Iskolánk 2011 óta Akkreditált Kiváló Tehetségpontként működik, valamint a Városi Tehetséggondozó Program keretében is fejlesztjük a programba beválogatott tehetséges tanulóinkat.

Nyílt nap:
az iskola internetes honlapján meghirdetett időpontokban

További információkért tekintse meg honlapunkat:
www.csapokerti-debrecen.sulinet.hu

További tájékoztatás kérhető:

Tel.:(52) 412-571
e-mail: iskola.csapo@gmail.com

Az iskola bemutatása, a helyi pedagógiai program rövid ismertetése

Az iskola a Csapókert szívében, jó levegőjű, kertvárosi környezetben működik már 1896 óta. Hagyományait hűen ápolva beengedi falai közé a XXI. század vívmányait, újításait is.
Az oktatásnak - így a mi iskolánkban folyó oktatásnak is - alapvető szerepe van abban, hogy a gyerekek megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások befolyásolásához, saját sorsuk alakításához.
Ezért célunk, hogy diákjaink képessé váljanak az egész életen át tartó tanulásra, nyitott, érdeklődő, toleráns felnőttekké váljanak.
A szülők és a gyermekek igényeit figyelembe véve sokféle lehetőséget biztosítunk tanulóink személyiségfejlesztésére, képességeik kibontakoztatására, a felzárkózásra. Nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos magatartás kialakítására, az egészséges életmódra való nevelésre is.
A tantestület Debrecen Város Közoktatásáért kitüntető díjban részesült, s elnyerte az ENSZ által alapított Menedék Díjat is.

Iskolánk beiskolázási körzetéhez tartozó utcák névjegyzéke.