Tantestület


Nagy Zsolt intézményvezető földrajz - német szakos tanár, művelődésszervező

Juhász Lászlóné intézményvezető-helyettes tanító, fejlesztőpedagógus

Erdélyi Judit tagintézmény-vezető angol szakos tanár, tanító, fejlesztőpedagógusBagdán Ilona tanító (ember és társadalom műveltségi terület); fejlesztőpedagógus

Balla Tímea tanító, szociálpedagógus

Biró Ildikó angol szakos tanár, tanító

Benedek Barna tanító - testnevelés

Borosné Szabó Bernadett Alóma tanító (angol műveltségi terület); történelem szakos tanár

Bukholczné Főző Sarolta tanító

Dancs Éva matematika-számítástechnika szakos tanár

Darócziné Oláh Erika tanító, angol nyelv és irodalom szakos tanár

Katona Anita kommunikáció szakos bölcsész; magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Gaál Gyöngyi tanító

Hencsei Zsuzsa tanító

Herpácsiné Mester Marianna tanító, technika szakos tanár

Kerekes Károly testnevelés - orosz szakos tanár

Kiss Éva tanító, ének szakos tanár

Makrai-Bara Katalin magyar szakos tanár

Molnár Andorné tanító

Nagyné Szabó Edina Anett tanító

Oláh Erika tanító

Pásztor Rita fejlesztőpedagógus

Simonné Szûcs Zsuzsanna tanító

Stomp Erzsébet tanító

Szabóné Karácsony Annamária magyar-német szakos tanár, könyvtárostanár

Szabóné Nagy Sarolta tanító

Szolnoki Piroska magyar nyelv és irodalom tanár, angol tanár

Szücs-Somogyi Anett tanító - vizuális kultúra

Tanasziné Hosszu Erika tanító

Tarnai Csaba matematika-technika szakos tanár; informatika szakos tanár

Tóthné Kovács Ilona rajz szakos tanár

Török László biológia-környezettan szakos tanár

Törökné Klenczner Tünde kémia, biológia, környezettan szakos tanár

Tugyi-Tóth Mercédesz tanító (természetismeret műveltségi terület)

Vargáné Falucskai Ágnes tanító

Zámbory Zoltán matematika - fizika szakos tanár, mérnök tanár