Tantestület


Nagy Zsolt intézményvezető - földrajz - német szakos tanár, művelődésszervező

Erdélyi Judit intézményvezető-helyettes - angol szakos tanár, tanító, fejlesztőpedagógus

Juhász Lászlóné tagintézmény-vezető tanító, fejlesztőpedagógusBalla Tímea tanító, szociálpedagógus

Balog Istvánné Varga Judit történelem-ének szakos tanár, fejlesztőpedagógus, táncoktató

Bardócziné Weinémer Éva tanító

Biró Ildikó angol szakos tanár, tanító

Benedek Barna tanító - testnevelés

Bukholczné Főző Sarolta tanító

Csontosné Ozsváth Éva történelem szakos tanár, népművelő

Dancs Éva matematika-számítástechnika szakos tanár

Darócziné Oláh Erika tanító, angol nyelv és irodalom szakos tanár

Feigel Antalné tanító

Gaál Gyöngyi tanító

Hencsei Zsuzsa tanító

Herczeg Csaba biológia - földrajz szakos tanár

Herpácsiné Mester Marianna tanító, technika szakos tanár

Kerekes Károly testnevelés - orosz szakos tanár

Kiss Éva tanító, ének szakos tanár

Magyari Tibor tanító - matematika, informatika

Makrai-Bara Katalin magyar szakos tanár

Mártonné Bándy Enikõ tanító - angol-német

Molnár Andorné tanító

Molnár Mónika tanító - angol

Nagyné Szabó Edina Anett tanító

Oláh Erika tanító

Pásztor Rita fejlesztőpedagógus

Simonné Szûcs Zsuzsanna tanító

Stomp Erzsébet tanító

Szabóné Karácsony Annamária magyar-német szakos tanár, könyvtárostanár

Szabóné Nagy Sarolta tanító

Szolnoki Piroska magyar nyelv és irodalom tanár, angol tanár

Szücs-Somogyi Anett tanító - vizuális kultúra

Tanasziné Hosszu Erika tanító

Tóthné Kovács Ilona rajz szakos tanár

Törökné Klenczner Tünde kémia, biológia, környezettan szakos tanár

Vargáné Falucskai Ágnes tanító

Zámbory Zoltán matematika - fizika szakos tanár, mérnök tanár