Drámajáték



Tanít: Feigel Antalné

A drámajáték tanítása alsó tagozatban évfolyamonként 1-2 óra keretében történik. A tanév során az érdeklődőknek bemutató órákat tartunk, a gyerekeknek fellépési lehetőséget biztosítunk.