Kompetenciafejlesztő feladatokIskolánk feladatbankja

1-8. évfolyam

Országos kompetenciamérés - Felmérések

Szövegértés - szövegalkotás
Sulinova adatbank programcsomag
Matematika
Sulinova adatbank programcsomag
Idegen nyelv
Sulinova adatbank programcsomag
Életpálya-építés
Sulinova adatbank programcsomag
Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák
Sulinova adatbank programcsomagAMIT A TIMSS-FELMÉRÉSRŐL TUDNI KELL
A TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study / Nemzetközi Matematika- és Természettudományi Vizsgálat)
A TIMSS mérés célja, hogy a 4. és 8. évfolyamon tanuló diákok matematika és természettudományi ismereteit vizsgálja, illetve ezzel összefüggésben képet adjon az iskolai és otthoni tanítási-tanulási szokásokról.

4. évfolyam

Matematika TIMSS 2007 nyilvánosságra hozott feladatok
TIMSS 2003 nyilvánosságra hozott feladatok

Természettudomány
TIMSS 2007 nyilvánosságra hozott feladatok
8. évfolyam

Matematika
TIMSS 2007 nyilvánosságra hozott feladatok
TIMSS 2003 nyilvánosságra hozott feladatok

Természettudomány
TIMSS 2007 nyilvánosságra hozott feladatok
TIMSS 2003 nyilvánosságra hozott feladatok
AMIT A PISA FELMÉRÉSRŐL TUDNI KELL
- A Nemzetközi Tanulói Teljesítményértékelési Program (Programme for International Student Assessment) célja a 15 évesek képességeinek vizsgálata az olvasás, a matematika és a természettudományok területén.

Letölthető PISA (2000) mintafeladatok
PISA 2006-os felmérésének nyilvános, felszabadított természettudomány feladatai
PISA 2006 Jelentés egy már korábban közölt melléklete, mely a felmérés néhány nyilvános példafeladatát tartalmazza
PISA 2000 és 2003-as Matematika, szövegértés, természettudomány és problémamegoldó gondolkodást mérő feladatok


AMIT A PIRLS-FELMÉRÉSRŐL TUDNI KELL
- A PIRLS-vizsgálat (Progress in International Reading Literacy Study - Nemzetközi Szövegértés- vizsgálat) célja a 9-10 éves tanulók olvasásteljesítményének felmérése. Segítségével nemcsak a résztvevő országokon belüli olvasásteljesítmény változásának mértéke követhető, hanem az is, hogy miben térnek el egymástól az egyes országok tanulóinak teljesítményei. A vizsgálat része az otthoni olvasási szokások, az olvasás iránti attitűdök és az iskolai olvasástanítási gyakorlat vizsgálata is.
2001-es és 2006-os PIRLS felmérés nyilvánosságra hozott feladatai


Interneten elérhető segédanyagok

Sulinet Digitális Tudásbázis - SDT
Műveltségi területek: Anyanyelv és irodalom, Matematika, Ember és természet, Földünk és környezetünk, Művészetek, Informatika, Életvitel és gyakorlati ismeretek


Kompetenciafejlesztés - projektmódszerrel
Témák: Vásárlás, Sokszínű Európa, Jogok és kötelességek, Játék, Játék határokkal - Ability-nap, Kölyök újság, Szabályok, szabályalkotás, Életem napjai, Egészségnap, Klubszoba kialakítása


Országos kompetenciamérés tesztgyűjtemény 4. osztályosoknak

Egy oldal mely a matematikai alapkészségek elsajátításában ill. gyakorlásában kíván segítséget nyújtani. eMentor.hu
Ez az oldal a helyesírási alapkészségek elsajátításában ill. gyakorlásában kíván segítséget nyújtani. eMentor.hu


Tankönyvkiadók kompetenciafejlesztéshez kapcsolódó kiadványai

Nemzeti Tankönyvkiadó alsó tagozat - kompetenciafejlesztés
Nemzeti Tankönyvkiadó felső tagozat - nem szakrendszerű oktatás
M.R.O. Historia Könyvkiadó
- kompetencia alapú gyakorló munkafüzetek
- kompetenciamérésre való felkészülést segítő tesztgyűjtemények
Tankönyváruház
- Kompetenciafejlesztő füzetek
- Kompetenciafejlesztés
- Nem szakrendszerű oktatás
Apáczai Kiadó
Mozaik Kiadó
Pedellus Kiadó
RAABE Kiadó
További tankönyvkiadók