Üdvözöljük honlapunkon!


Az 1896 óta működő Csapókerti Általános Iskola az évek során a mindenkori fenntartó és az iskolahasználói közösség munkájának köszönhetően Debrecen kertvárosának ismert és elismert iskolájává vált, napjainkban közel 300 gyerek tanul intézményünkben. Az öreg épület folyamatosan bővült, az előző években megkezdett új irányvonal, arculat kialakítása folyamatos. A bevezetett újítások mellett fokozott figyelmet fordítunk arra, hogy az iskolára jellemző hagyományokat, eddig elért eredményeket megőrizzük, továbbvigyük.

Az iskolai élet elsősorban a tanításról-tanulásról szól, a mai iskola nemcsak oktatási, hanem nevelési-oktatási intézmény. Pedagógiai programunk célja, gyermekközpontú, a tehetséges és hátrányos helyzetű gyermekeket egyaránt szem előtt tartó oktató-nevelő munka megvalósítása. Iskolánk fontosnak tartja a szocializációs célok megvalósítását, a hagyományok teremtését, ill. megőrzését és a közösségi szemlélet kialakítását, a testi nevelést, a tanulók egészségének megóvását, szűkebb és tágabb környezet védelmét.

Az intézmény bázisiskolája a Magyar Vöröskeresztnek.

Kiemelt figyelmet fordítunk az anyanyelvi nevelésre, a matematika, informatika oktatására. Az iskolában több idegen nyelv (angol, német, orosz) tanítása folyik.

Az intézményben szakképzett gyógytestnevelő tart foglalkozásokat. Szociális munkás, fejlesztőpedagógus és iskolapszihológus segíti az osztályfőnökök munkáját, figyelemmel kísérik a hátrányos helyzetű és fejlesztésre szoruló gyermekeket. Fontosnak tartjuk, hogy a szülők nyugodt szívvel hagyhassák gyermeküket iskolánkban, ezért nemcsak napközit és menzát kínálunk, hanem reggeli és délutáni ügyeletet is biztosítunk.

A tehetséggondozás nagy teret és figyelmet kap Debrecen város oktatáspolitikájában. Kiemelten foglalkozunk a különböző területeken tehetséges gyerekekkel, iskolánkban évek óta folyik tanórai és tanórán kívüli keretek között is tehetséggondozás, melyet elért eredményeink, megrendezett versenyeink, fellépéseink, működő szakköreink is bizonyítanak.
A tehetséggondozás területei: dráma, idegen nyelvek (angol, német nyelv), szalmafonás, moderntánc és néptánc. A tánccsoportok és a drámások részére fellépési lehetőséget biztosítunk.
Intézményünk a Debrecen Megyei Jogú Város által koordinált tehetséggondozó program keretében is folytat fejlesztést anyanyelv, matematika, idegen nyelv, természettudományok, tanulásmódszertan, mozgás és egyéb művészetek területén.

Iskolánk 2009 decembere óta regisztrált Tehetségpont, a 2010/2011-es tanévben megkaptuk az Akkreditált kiváló Tehetségpont minősítést is. Intézményünk kiemelt feladatai között szerepel a tehetségazonosítás, a tehetséggondozás, a tehetség-tanácsadás, a tehetségpontok hálózatába való bekapcsolódás, emellett célunk az általunk felvállalt területek tehetséggondozásának magas színvonalú ellátása minél több gyermek, szülő és pedagógus bevonásával.

Ingyenes foglalkozások, szakkörök (gyógytestnevelés, tömegsport, középiskolai felvételi előkészítő, felkészítő foglalkozások matematika versenyekre, furulya,kézmuves, gitár, íjászat, moderntánc, drámajáték, szalmafonó, természetjáró, délutáni játszóház) és térítéses foglalkozások (második idegen nyelv, néptánc, sakk) várják intézményünkben az érdeklődő gyerekeket.

Az intézmény működését alapítvány is segíti. Számos diákönkormányzati, illetve szabadidős program (a Vojtina Bábszínház és a Csokonai Színház előadásai, mozielőadások, múzeum-látogatások, múzeumpedagógiai foglalkozások stb.) közül választhatnak a tanulók. A Csapókerti Közösségi Házzal való szoros kapcsolat eredményeként játszóházba járnak a diákok, s minden olyan rendezvényre, amelyet a közösségi ház szervez, vagy amelynek helyet ad.

Szaktantermeink fizika, kémia, magyar, matematika, dráma, tánc, földrajz, biológia, számítástechnika, technika, történelem, ének) jól felszereltek. Számítógépek, interaktív táblák és projektorok segítségével folyik az oktatás. A multimédiás tanteremben az X CLASS Oktatóprogram alkalmazása növeli a tanulás hatékonyságát. Az iskola a Nemzeti Audiovizuális Archívum anyagának ingyenes használatára jogosult. Tornatermünk, tornaszobánk és sportpályánk ad otthont a délutáni sportfoglalkozásoknak is.

Gazdag dokumentumállománnyal rendelkezo iskolai könyvtár segíti az eredményes felkészülést, s színes szabadidős, kulturális programok színhelye is, emellett a könyvtárban internetezési lehetőség is van, ahol teljes munkaidőben foglalkoztatott könyvtárostanár segíti az oktató-nevelő munkát.