Iskolatörténet1896 novemberében adták át rendeltetésének az első csapókerti iskolát, mely máig megőrizte nevében a kertség nevét. Mivel egyre több család költözött ide - földművesek, kisiparosok, gyári munkások -, szükséges lett már a századforduló után bővíteni a két tanteremből és egy szolgálati lakásból álló iskolát.
A központi 10 tanerős és az Alvinczi téri 2 tanerős intézményből Csapókerti Református Népiskola néven új igazgatói körzetet létesítettek, melyet Veress Gyula 1934-ig vezetett, utódja Hadházy Dániel lett.Újvárosy Vilmos az Alvinczi téri épület ablakábanAz ő idejében lett nyolcosztályos az iskola, ő alapította az első olvasókört, s jelentős alakja volt a Csapókert kulturális életének.
Loós Gyula, Engi Sándor, Gellén Imre vezetése alatt egyre erősödött az iskola. Zenetagozat, drámakör, sportkör alakult, mind nagyobb hírnevet szerezve az itt folyó munkának. Újvárosi Vilmos és Nyári Lajos, Papp János színvonalas zeneoktatása nyomán a város egyik legjobb kórusa itt működött. Ennek talán leghitelesebb bizonyítéka Kodály Zoltán látogatása volt.Paár Alajosné, Szosznyák Sándorné és Sal Béláné igazgatása alatt sokszínű nevelés jellemezte az iskolát. Úttörőmozgalom, sikeres sportélet, négy idegen nyelv oktatása és nagyon szoros kapcsolat a Csapókert lakosságával, Debrecen üzemeivel.
1988-tól 2008-ig Kovács Tiborné igazgatónő vezetése alatt két fontos változás történt. Az egyik a Zsolnay-féle ÉKP bevezetése, a másik a menekültek oktatása.
Az Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program úttörői és kiváló megvalósítói Lupsán Andrásné, Mányák Jánosné és a rendkívüli képességű kiváló pedagógus Erdei Zoltánné voltak.
Dr. Lóki Józsefné városszerte híres és elismert franciatanár és történelemtanár, tanítványai országos versenyeket is nyertek.
Zólyominé Székely Gyöngyi, Bardócziné Weinémer Éva, Szűcs Sándorné és Kocsis Sándorné a reál tárgyak terén értek el kitűnő eredményeket tanítványaikkal.

Iskolánkat 2001. január l9-én az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága Menedék Díjjal tüntette ki,a tantestület pedig Debrecen Város Közoktatásáért kitüntető díjban részesült. Kovács Tiborné igazgatónő nyugdíjba vonulásakor megkapta a Címzetes Igazgató címet. A 2008/2009-es tanévtől Nagy Zsolt lett az iskola igazgatója.

Ettől kezdődően új irányvonal, arculat kialakítása jellemezte intézményünket. A bevezetett újítások mellett fokozott figyelmet fordítottunk arra, hogy az iskolára jellemző hagyományokat, eddig elért eredményeket megőrizzük, továbbvigyük. Intézményünkben nagyarányú fejlesztések, felújítások folytak. Javultak a tárgyi feltételek (új tantermi bútorzat, számítástechnikai eszközök, dekorációs kellékek kerültek beszerzésre stb.). Az iskola környezetének megújításában a szülői és tanulói közösség tagjai is részt vállaltak.

Iskolánk a 2013-as évben bővült a hajdúsámsoni tagintézménnyel, ennek következtében pedagóguslétszámunk jelentősen megnőtt. A tagintézményben irodai munkavégzésre nincs lehetőség, ezért az adminisztrációs ügyintézés teljes mértékben a székhelyintézményben történik. Az oktatás itt két telephelyen történik, az alsó tagozat Hajdúsámsonban, a felső tagozat pedig Hajdúsámson-Sámsonkertben tanul. A két településrész illetve tagintézmény közötti közlekedést iskolabusz-járat biztosítja.

Iskolánk 2009 decembere óta regisztrált Tehetségpont, a 2010/2011-es tanévben megkaptuk az Akkreditált kiváló Tehetségpont minősítést is. Intézményünk kiemelt feladatai között szerepel a tehetségazonosítás, a tehetséggondozás, a tehetség-tanácsadás, a tehetségpontok hálózatába való bekapcsolódás, emellett célunk az általunk felvállalt területek tehetséggondozásának magas színvonalú ellátása minél több gyermek, szülő és pedagógus bevonásával.

Társintézményeinknek tekintjük a Csapókerti Közösségi Házat, a beiskolázási körzetünkben lévő óvodákat és általános iskolákat, valamint azokat a középiskolákat, ahova évek óta nagy számban jelentkeznek tanulóink. A Csapókerti Közösségi Házzal és a Mesekert Óvodával a földrajzi közelségen túl az egymásra utaltság is mélyíti kapcsolatunkat. Egymás rendezvényein, programjain rendszeresen részt veszünk, szükség szerint segítjük egymást tárgyi, technikai eszközökkel is.


Könyvajánlás:
Dr. Lóki Józsefné(szerk.): Emlékkönyv: a Csapókerti Általános Iskola 110 éve 1896-2006 (Db.2007.)
Nagy Mihályné Nyáry Erika: Őrök a vártán: A Csapókerti Református Egyházközség és a Csapókerti Református Népiskola története 1896-2000 (Db.2000.)