KompetenciamérésKompetenciamérés eredményei 2017-ben:
Intézményi jelentés- matematika, szövegértés

Kompetenciamérés eredményei 2016-ban:
Intézményi jelentés- matematika, szövegértés

Kompetenciamérés eredményei 2015-ben:
Intézményi jelentés- matematika, szövegértés

Kompetenciamérés eredményei 2014-ben:
Intézményi jelentés- matematika, szövegértés

Kompetenciamérés eredményei 2013-ban:
8.o - Intézményi jelentés- matematika, szövegértés
6.o - Intézményi jelentés - matematika, szövegértés

8.o - Telephelyi jelentés - matematika, szövegértés
6.o - Telephelyi jelentés - matematika, szövegértés

Kompetenciamérés eredményei 2012-ben:
8.o - Intézményi jelentés- matematika, szövegértés
6.o - Intézményi jelentés - matematika, szövegértés

8.o - Telephelyi jelentés - matematika, szövegértés
6.o - Telephelyi jelentés - matematika, szövegértés

Kompetenciamérés eredményei 2011-ben:
8.o - Intézményi jelentés- matematika, szövegértés
6.o - Intézményi jelentés - matematika, szövegértés

8.o - Telephelyi jelentés - matematika, szövegértés
6.o - Telephelyi jelentés - matematika, szövegértés

Kompetenciamérés eredményei 2010-ben:
8.o - Intézményi jelentés- matematika, szövegértés
6.o - Intézményi jelentés - matematika, szövegértés

8.o - Telephelyi jelentés - matematika, szövegértés
6.o - Telephelyi jelentés - matematika, szövegértés

Kompetenciamérés eredményei 2009-ben:
8.o - Intézményi jelentés- matematika, szövegértés
6.o - Intézményi jelentés - matematika, szövegértés

8.o - Telephelyi jelentés - matematika, szövegértés
6.o - Telephelyi jelentés - matematika, szövegértés

Kompetenciamérés eredményei 2008-ban:
8.o - Intézményi jelentés- matematika, szövegértés
6.o - Intézményi jelentés - matematika, szövegértés

8.o - Telephelyi jelentés - matematika, szövegértés
6.o - Telephelyi jelentés - matematika, szövegértés
4.o - Telephelyi jelentés- matematika, szövegértés

Kompetenciamérés eredményei 2007-ben:
8.o - matematika
8.o - szövegértés


A mérésben alkalmazott feladatok nem a NAT, a kerettantervek, illetve az azokhoz fejlesztett tankönyvek által közvetített tudástartalom elsajátításának mértékét mérik; a felmérés célja nem az adott év tananyagának számonkérése, hanem azt vizsgálja, hogy a diákok az adott évfolyamig elsajátított ismereteiket milyen mértékben tudják alkalmazni a mindennapi életből vett feladatok megoldása során.
A szövegértés területen a különböző szövegekhez (elbeszéléshez, rövid történethez, magyarázó szöveghez, menetrendhez vagy éppen egy szórólaphoz) kapcsolódó kérdések jellemzően az információk visszakeresését, következtetések levonását, kapcsolatok felismerését vagy a szöveg részeinek vagy egészének értelmezését várják el a tanulóktól minden évben.
A matematikai eszköztudás területén pedig az alkalmazott feladatok valamilyen életszerű szituációban megjelenő probléma matematizálását, megoldását és a megoldás kommunikálását kérik a tanulóktól a matematika különböző területeit érintve (mennyiségek és műveletek; hozzárendelések és összefüggések; alakzatok síkban és térben; események statisztikai jellemzői és valószínűsége).
A felmérés tartalmi kerete - amely meghatározza a kompetenciamérés feladataiban alkalmazásra kerülő műveleti területek belső arányait, az egyes kompetenciaterületek egymáshoz viszonyított mértékét, az alkalmazott feladatok típusait, a kérdések típusainak arányát, illetve az alkalmazott szövegtípusokat -, a közelmúltban jelent meg immár jogszabályba építve, hiszen a 3/2002 OM rendelet, a közoktatás minőségbiztosításáról 2007 április óta tartalmazza mindezeket.
A felmérést minden iskola minden 6., 8. és 10. évfolyamos tanulója megírja, az eredményekről a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott időpontig minden iskola visszajelzést is kap. Ez segíti az iskolákat abban, hogy objektív képet kapjanak teljesítményükről, megismerjék erősségeiket és gyenge pontjaikat e két felmért tudásterületen.
A mérési eredmények megismertetése az iskolákkal az alkalmazásképes tudás jelentőségének felismerésére és a javítás igényének erősítésére is alkalmas. Az évről-évre ismétlődő mérési eredmények a módszerek eredményességének mutatói is lehetnek az elkövetkező években.
A 6., 8. és 10. évfolyamon használt kérdőívek, feladatlapok elkészítését, továbbá a beérkezett adatok rögzítésével, az iskoláknak és az iskolafenntartóknak szóló jelentés elkészítésével kapcsolatos feladatokat az Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési Értékelési Osztálya (korábban Értékelési Központ) végzi.