PEDAGÓGIAI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE A CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Pedagógusképzések
(a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)


Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 11. 279. 450 Ft
Kivitelezés ideje: 2010. 04. 01. – 2012. 09. 30.
Kedvezményezett: Csapókerti Általános Iskola 4033 Debrecen Jánosi utca 86.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogatásával megvalósuló pályázat teljes neve:TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0299
Közreműködő szervezet:
- Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 1055 Budapest, Bihari J. u. 5.
- ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.A projekt leírása

Támogatható tevékenységek köre: A pályázat keretében azok a pedagógusok támogathatók, akik pedagógus munkakör ellátására feljogosító első szakképzettségüket legalább 10 éve szerezték meg, és a pályázó intézménynél pedagógus munkakörben vannak alkalmazásban.

A projekt szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb feltételek: A munkáltatónak a támogatott pedagógussal tanulmányi szerződésben kell rögzítenie a képzéssel kapcsolatos kereteket és feltételeket. A szerződésben rögzíteni kell az 50%-os munkaidő-kedvezmény biztosítását legfeljebb 4 félévre (20 hónap szorgalmi időszak + vizsgaidőszak), mely munkaidő-kedvezmény magában foglalja a tanulmányok végzéséhez szükséges szabadidő biztosítását a szorgalmi és vizsgaidőszak alatt. Ennek megfelelően a pályázó intézménynek a képzésben résztvevő pedagógust 50%-os munkaidő-kedvezményben kell részesítenie.

Elszámolható költségek köre:
- a projektben részt vevő pedagógusok bérének 50%-a a helyettesítésükkel kapcsolatos bér jellegű kiadásokra fordítható
- a képzés költségtérítése
- a képzés jelentkezési díja
- projektmenedzsment költségei
- kötelező nyilvánosság biztosítása
- eszközbeszerzés (hordozható személyi számítógép operációs rendszerrel a képzésben résztvevő pedagógus használatába)

Támogatás mértéke: 100%-a elszámolható a projekt összes költségének.

Projektmenedzsment: A projektmenedzser feladata a projekt végrehajtásához kapcsolódó koordinációs, adminisztratív feladatok ellátása. Alkalmazásának feltétele, hogy az intézmény közalkalmazottja legyen, megbízási szerződése és munkaköri leírása tartalmazza a pályázathoz kapcsolódó tevékenységek körét.

A képzések hasznosulásához kapcsolódó feltételek:
A Pályázónak a projekt zárásakor tanulmányt kell készítenie, amelyben összefoglalja a képzésekről szerzett tapasztalatait, és meghatározza, hogy milyen módon képzeli el a pályázat keretében szerzett végzettségek hasznosulását.
A három tanéves periódusra félévekre bontott ütemtervet kell készíteni, mely tartalmazza többek között:
- bemutató órák számát/félév
- új módszerű tanórák arányát/félév
- új módszer szerint oktatott gyerekek arányát/félév
- belső továbbképzések tartását
- kompetencia alapú oktatás elterjesztését
- integrált nevelésének megvalósulását
- tanórán kívüli tevékenységek megszervezését az adott végzettség alapján

Fenntartási kötelezettség: A Pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatás visszafizetésének terhe mellett a támogatásból szerzett eszközök rendeltetésében és tulajdonjogviszonyban 5 évig nem történik változás.

A projekttel kapcsolatos minden dokumentum elkülönített megőrzését, nyilvántartását legalább 2020. december 31-ig biztosítani kell.

A pályázat keretében végzettséget szerzett pedagógusok által elsajátított tudás az intézmény szakmai tevékenységei közé beépül. A pedagógusok munkakörét megszerzett végzettségük figyelembevételével kell biztosítani.

További részletek itt olvashatók a Pályázati Útmutatóban.

A fentieknek megfelelően a Csapókerti Általános Iskolában az alábbi pedagógusok szereztek további felsőfokú végzettséget:
Biró Ildikó 2012.01.13-án mesterfokozatot és okleveles angoltanár szakképzettséget szerzett.
Balog Istvánné Varga Judit történelem – ének-zene tanár főiskolai szakképzettsége alapján fejlesztőpedagógus szakirányú tanulmányokat folytatott. 2012.05.29-én szakvizsgázott.
Szabóné Karácsony Annamária 2012.06.04-én mesterfokozatot és okleveles könyvtárpedagógiai-tanár szakképzettséget szerzett.