Tehetséggondozás„A jó iskola nem tesz csodát, semmi mást nem tehet, mint hogy segít abban, hogy mindenki olyan legyen, amilyen lenni tud. Senkit nem lehet tehetségre nevelni, nem lehet a hiányzó tehetséget egy injekcióval belénk ültetni. Viszont a bennünk rejlő különböző tehetségeket igenis lehet támogatni és kifejlődni segíteni.”

/Rubik Ernő/

A Csapókerti Általános Iskola profiljához tartozik a kiemelt foglalkozás a különböző területeken tehetséges gyerekekkel. Hiszünk abban, hogy minden gyermek tehetséges valamiben, munkánk során arra törekszünk, hogy sikerekhez segítsük a nehezebben teljesítő tanulóinkat is. A tehetséggondozás területéhez kapcsolódó nevelő-oktató munkánk céljai között az egyik legfontosabb, hogy a tehetség azonosítása, fejlesztése során biztosítsuk iskolánk diákjai számára az esélyegyenlőséget, lehetőséget teremtsünk minden gyermeknek az önmegvalósításra, a közösségi lét adta lehetőségek megélésére.

Iskolánkban évek óta folyik tanórai és tanórán kívüli keretek között is tehetséggondozás, melyet elért eredményeink, megrendezett versenyeink, fellépéseink, működő szakköreink is tanúsítanak.

Pedagógiai Programunkban foglaltaknak megfelelően tanórai foglalkozásokon folyik drámatanítás, ehhez szakköri foglalkozások is párosulnak, és ami esetenként az idegen nyelvekkel is kiegészül. Kiemelt helyen szerepel iskolánkban a matematika, az idegen nyelv, a magyar nyelv és irodalom emelt óraszámú oktatása. Az idegen nyelvet 2. osztálytól választható formában, 4. osztálytól pedig kötelezően oktatjuk csoportbontásban. Szakköri formában alsós és felsős diákjainknak is lehetőségük van arra, hogy táncoktatásban részesüljenek.
Intézményünk a Debrecen Megyei Jogú Város által koordinált tehetséggondozó program keretében is folytat fejlesztést anyanyelv, matematika, idegen nyelv, természettudományok, tanulásmódszertan, mozgás és egyéb művészetek területén. Célunk a speciális képességek megkeresése, a gyerekek erős oldalainak feltérképezése, fejlesztése, egy adott tehetséges gyermek tehetséggel összefüggő gyenge oldalainak kiegyenlítése, hatékony tanulói módszerek kialakítása, megfelelő érzelmi légkör kialakítása, a mentális és testi regenerálódás biztosítása szabadidős tevékenységek szervezésével (sport, tánc, művészetek).

Iskolánk 2009 decembere óta regisztrált Tehetségpont, a 2010/2011-es tanévben megkaptuk az Akkreditált Kiváló Tehetségpont minősítést is.

Intézményünk kiemelt feladatai között szerepel a tehetségazonosítás, a tehetséggondozás, a tehetség-tanácsadás, a tehetségpontok hálózatába való bekapcsolódás, emellett célunk az általunk felvállalt területek tehetséggondozásának magas színvonalú ellátása minél több gyermek, szülő és pedagógus bevonásával.

A tehetséggondozáshoz megfelelő személyi feltételekkel is rendelkezünk, emellett pedagógusaink tehetséggondozó továbbképzésen, esetmegbeszéléseken vesznek részt. A személyi feltételeken túl igyekszünk a tehetséggondozás anyagi feltételeit is megteremteni, ennek jegyében folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket.